Tất cả dự án đã hoàn thành

Những dự án đã hoàn thành và nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng

Thebookstore

Trang thương mại và giới thiệu sách

Luyện thi THPT

Ứng dụng hỗ trợ ôn thi THPT thông qua điện thoại di động

Super number

Game di động giúp nâng cao khả năng tính toán!

Điều khiển xe máy

Ứng dụng điện thoại xử dụng bluetooth BLE để điều khiển xe máy (Ứng dụng nội bộ không công khai)

Theo dõi điểm danh

Ứng dụng điện thoại giúp nhân viên theo dõi và kiểm tra điểm danh (Ứng dụng nội bộ không công khai)